IMG_4732.jpg IMG_4683.jpg IMG_4695.jpg IMG_4702.jpg IMG_4688.jpg IMG_4707.jpg IMG_4712.jpg IMG_2796.jpeg IMG_2798.jpeg IMG_2799.jpeg IMG_2800.jpeg IMG_2801.jpeg IMG_2802.jpeg IMG_2803.jpeg IMG_2804.jpeg

Te koop: Archimedesbaan 21, 3439 ME Nieuwegein

Prijs op aanvraag
Type object Bedrijfshal
Totale VVO 2.132 m²
Aanvaarding In overleg

Notitie

Algemeen

Algemeen
Het vrijstaande bedrijfspand is centraal gelegen op bedrijventerrein Plettenburg te Nieuwegein en is voorzien van ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Het pand heeft een energielabel A.

De omliggende bebouwing bestaat uit diverse bedrijfsgebouwen met bijbehorende kantoren. Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd, zoals: Sligro, BMN Bouwmaterialen Nieuwe... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Bedrijfshal
    Bouwperiode 1989
    Aangeboden sinds Donderdag 14 december 2023
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00222
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 14 december 2023
Laatste wijziging Maandag 10 juni 2024
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1989
Oppervlaktes en inhoud
VVO 907 m²
Kantoor oppervlakte 1.225 m²
Totale verhuurbare vloeroppervlakte 2.132 m²
Vrije hoogte 5 m.
Locatie
Lokale voorzieningen Bank op 2000 meter tot 3000 meter, Geldautomaat op 2000 meter tot 3000 meter, Restaurant op 500 meter tot 1000 meter, Winkel op 1500 meter tot 2000 meter, Supermarkt op 1500 meter tot 2000 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter, Busknooppunt op 2000 meter tot 3000 meter, Afrit van de snelweg op 2000 meter tot 3000 meter, Tramhalte op 1500 meter tot 2000 meter
Energieverbruik
Energielabel A
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 5
Uitrusting Betonvloer, Heater, Overheaddeuren, Toilet
Heeft een kantoor Ja
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Jutphaas D 2162
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Jutphaas D 2161
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Jutphaas D 2160
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Jutpaas D 2159
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

Algemeen
Het vrijstaande bedrijfspand is centraal gelegen op bedrijventerrein Plettenburg te Nieuwegein en is voorzien van ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Het pand heeft een energielabel A.

De omliggende bebouwing bestaat uit diverse bedrijfsgebouwen met bijbehorende kantoren. Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd, zoals: Sligro, BMN Bouwmaterialen Nieuwegein, Hella, Translas, Scholman, Thim van der Laan en GoRoadtrip.

Bereikbaarheid
Het pand is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Via de verbindingswegen Plettenburgerbaan en Structuurbaan zijn de A2, A12 en A27 binnen enkele minuten te bereiken.

Op circa 5 minuten loopafstand bevinden zich diverse bushaltes met rechtstreekse verbindingen naar o.a. Utrecht CS, Houten en Maarssen.

Vloeroppervlak
Vrijstaand bedrijfspand met erf en ondergrond, totaal groot circa 2.132 m2 vvo kantoor-/ bedrijfsruimte, gemeten conform NEN 2580, als volgt verdeeld:

begane grond:
Unit A: circa 528,22 m² kantoor;
Unit B: circa 130,12 m² bedrijfsruimte;
Unit C: circa 559,46 m² bedrijfsruimte/hal;
Unit D: circa 119,64 m² kantoor;

verdieping:
Unit E: circa 577 m² kantoor;
Unit F: circa 73,59 m² magazijn;
Unit G: circa 144,43 m² magazijn.

Kadastrale gegevens
Gemeente Jutphaas, sectie D, perceelnummer 2159, grootte 315 m2
Gemeente Jutphaas, sectie D, perceelnummer 2160, grootte 2.963 m2
Gemeente Jutphaas, sectie D, perceelnummer 2161, grootte 164 m2
Gemeente Jutphaas, sectie D, perceelnummer 2162, grootte 57 m2
Totale perceel oppervlak 3.499 m2.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat, deels schoon en ontruimd, deels in verhuurde staat. Het pand is o.a. voorzien van:

Bedrijfsruimte:
- vrije hoogte circa 6,5 meter;
- glad afgewerkte betonvloer;
- vloerbelasting circa 2.000 kg/m2 ;
- entresol: vrije hoogte 3,75 m2 en vloerbelasting 400 kg/m2;
- krachtstroom;
- 1 elektrisch bediende overheaddeur (3,5 m x 4 m);
- heaters;
- led-verlichting.

Kantoorruimte
- entree;
- handmatig bediende zonwering (screens);
- zon reflecterend glas;
- systeemplafond voorzien van led-verlichting;
- huidige vloerbedekking;
- toiletgroep op begane grond en 1e verdieping;
- keuken op de begane grond voorzien van diverse apparatuur;
- pantry op de 1e verdieping;
- bestaande systeemwanden, deels voorzien van glas;
- deuren tot plafondhoogte;
- centrale verwarming middels radiatoren;
- bestaande airco units;
- kantoor begane grond voorzien van 2 WTW ventilatie units (elke grote vleugel 1 unit);
- kantoor eerste verdieping voorzien van mechanische ventilatie;
- bestaande kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon, voorzien van huidige elektra, bekabeling en WCD’s;
- bestaand alarmsysteem.

Buitenterrein
- verhard met klinkers;
- rijbaan naar de overheaddeur verhard met stelconplaten;
- buitenverlichting.

Oplevering inclusief huidige capaciteit van de aanwezige nutsaansluitingen voor gas, elektra en water.

Parkeren
Circa 52 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Bouwjaar
1989.

Gebruiksmogelijkheden
Het pand valt onder bestemmingsplan Plettenburg De Wiers 2009 met als bestemming Bedrijf t/m categorie 3B.

Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zelf informatie in te winnen bij de gemeente over de geschiktheid van het pand voor het beoogde gebruik.

Energielabel
Het pand heeft een energielabel A.

Vraagprijs
Op aanvraag.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het registergoed wordt in eigendom overgedragen, leeg, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, “as is, where is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering. Koper is op de hoogte van het bouwjaar en de huidige bouwkundige staat en zal zich niet beroepen op achterstallig onderhoud jegens verkoper.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen. Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Transportdatum
In overleg.

Wwft
Ons kantoor en onze dienstverlening vallen onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Wij dienen daardoor van iedere koper verplicht de identiteit vast te stellen en te verifiëren alsmede de herkomst van het vermogen te onderzoeken alvorens een onderhandeling aan te kunnen gaan.
Bij een bieding van een natuurlijk persoon ontvangen wij dan ook graag een kopie legitimatiebewijs en een verklaring omtrent de herkomst van het vermogen.
Bij een bieding van een rechtspersoon ontvangen wij graag een recent uittreksel Kamer van Koophandel, UBO verklaring, verklaring herkomst vermogen en de identiteitsbewijzen van alle UBO('s). Wij zijn verplicht een cliëntonderzoek uit te voeren naar alle UBO's alvorens biedingen in behandeling te kunnen nemen.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken