Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Connect Real Estate met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze website vermelde informatie is slechts informerend van aard over producten en diensten die door Connect Real Estate worden aangeboden. Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen. 

Connect Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Connect Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden van de op de website van Connect Real Estate opgenomen informatie. 

Hoewel Connect Real Estate alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Connect Real Estate niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Op verschillende plaatsen op de website kunnen verwijzingen naar sites die niet door Connect Real Estate worden onderhouden worden opgenomen. Deze zijn louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel Connect Real Estate uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Connect Real Estate worden onderhouden wordt afgewezen.