IMG_3006.jpg IMG_4507.jpg IMG_4509.jpg IMG_3888.jpg IMG_3900.jpg IMG_3895.jpg IMG_3892.jpg IMG_3897.jpg IMG_2963.jpg IMG_2967.jpg IMG_2965.jpg IMG_2981.jpg IMG_2971.jpg IMG_2992.jpg IMG_2989.jpg IMG_2995.jpg
Verkocht

Verkocht: Belegging, met omgevingsvergunning voor transformatie

€ 565.000,- k.k.
Adres: Havenstraat 105-107, 1211 KJ Hilversum
Type object Belegging, Investering
Perceeloppervlakte 227 m²
Totale VVO 258 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Notitie

Algemeen

Algemeen
Het betreft een dubbel woon-/winkelobject gelegen op een hoek van de Havenstraat en 2e Oosterstraat. De Havenstraat is een levendige winkelstraat en toegangsweg naar het centrum van Hilversum met diverse horeca- en winkelvoorzieningen gecombineerd met wonen.

Voor het pand Havenstraat 105 / 2e Oosterstraat 2-1 is een omgevingsvergunning verleend om de thans leegstaande winkelruimte... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Belegging, Investering
  Bouwperiode 1893
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Woensdag 8 november 2023
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00224
Vraagprijs € 565.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 8 november 2023
Laatste wijziging Dinsdag 16 januari 2024
Bouw
Type object Belegging, Investering
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1893
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 227 m²
VVO 258 m²
Locatie
Lokale voorzieningen Geldautomaat op 500 meter tot 1000 meter, Recreatie binnen 500 meter, Restaurant binnen 500 meter, Winkel binnen 500 meter, Supermarkt op 500 meter tot 1000 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter, Busknooppunt op 500 meter tot 1000 meter, Treinstation op 1000 meter tot 1500 meter, Afrit van de snelweg op 3000 meter tot 4000 meter
Kadastrale gegevens
Hilversum N 7542
Perceeloppervlakte 66 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Hilversum N 7543
Perceeloppervlakte 161 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

Algemeen
Het betreft een dubbel woon-/winkelobject gelegen op een hoek van de Havenstraat en 2e Oosterstraat. De Havenstraat is een levendige winkelstraat en toegangsweg naar het centrum van Hilversum met diverse horeca- en winkelvoorzieningen gecombineerd met wonen.

Voor het pand Havenstraat 105 / 2e Oosterstraat 2-1 is een omgevingsvergunning verleend om de thans leegstaande winkelruimte op de begane grond en de woning op de verdieping samen te voegen tot één woning. Het adres wordt dan Havenstraat 105 voor de gehele woning.

Bereikbaarheid
Havenstraat is eenrichtingsverkeer, goed bereikbaar vanaf de N201 die de A2 met de A27 verbindt. Er zijn diverse bushaltes op loopafstand en het treinstation van Hilversum is lopend in circa 15 minuten bereikbaar.

Vloeroppervlak
Havenstraat 105
- circa 41,4 m2 g.b.o. woonruimte (na transformatie);
- circa 31,9 m2 g.b.o. woonruimte op de verdieping (na transformatie;

Havenstraat 107
- circa 110 m2 b.v.o. winkelruimte;

2e Oosterstraat 2-2
- circa 75 m2 g.b.o. woonruimte op de verdieping en balkon.

Kadastrale gegevens
Havenstraat 105 + 2e Oosterstraat 2-1: gemeente Hilversum, sectie N, perceel 7542 (perceel grootte 66 m2, volle eigendom)
Havenstraat 107 + 2e Oosterstraat 2-2: gemeente Hilversum, sectie N, perceel 7543 (perceel grootte 161 m2, volle eigendom)

Bouwjaar
1893 conform BAG.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Havenstraat 105 : casco winkelruimte, te transformeren tot woonkamer/keuken/toilet;
2e Oosterstraat 2-1: te transformeren tot 2 slaapkamer, badkamer en overloop.

Havenstraat 107 : winkelruimte, in gebruik als kapsalon;
2e Oosterstraat 2-2: woonkamer/keuken/badkamer/3 slaapkamers.

Havenstraat 105 - 2e Oosterstraat 2-1 worden door verkoper in de huidige staat aangeboden. De documentatie van de verleende omgevingsvergunning van de gemeente inzake de samenvoeging tot een woning is op aanvraag beschikbaar.

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving op de openbare weg (betaald).
Bij de omgevingsvergunning is tevens het creëren van één parkeerplaats op eigen terrein meegenomen.

Bestemming
Bestemmingsplan Bosdrift, enkelbestemming Gemengd-3. Derhalve zijn o.a. toegestaan detailhandel, dienstverlening, horeca tot ten hoogste categorie A en B, ondernemingen in de creatieve sector alsmede wonen uitsluitend op de verdieping.

Vraagprijs
EUR 565.000,- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het registergoed wordt in eigendom overgedragen deels leeg, ontruimd, vrij van huur en gebruik en deels verhuurd, “as is, where is” in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering.

Verhuur informatie
Havenstraat 107 : verhuurd, jaarhuur EUR 17.400,- (prijspeil 2023), huurtermijn t/m 30 september 2026 met aansluitende perioden van 5 jaar;
2e Oosterstraat 2-2: leeg en vrij van huur en gebruik.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen. Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen alsmede een ouderdomsclausule .
Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Energieprestatiecertificaat
Verkoper zal zorgdragen voor de energielabels.

Transportdatum
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken