IMG_1324.jpg Krommewetering 101a.jpg IMG_1326.jpg IMG_1328.jpg IMG_1760.jpg IMG_1741.jpg IMG_1744.jpg IMG_1757.jpg IMG_1749.jpg IMG_1750.jpg
Verkocht

Verkocht: Krommewetering 101A, 3543 AN Utrecht

€ 137.000,- k.k.
Type object Bedrijfshal
Totale VVO 75 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Notitie

Algemeen

Algemeen
Het betreft een nette bedrijfsunit onderdeel uitmakend van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Wetering, direct aan de A2 gelegen. Het moderne en goed verzorgde bedrijventerrein wordt middels een samenwerking tussen Gemeente en bedrijven via parkmanagement beheerd.

Op het bedrijventerrein zijn o.a. de volgende ondernemingen gevestigd: Louwman, Ekris BMW,... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Bedrijfshal
  Bouwperiode 2007
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Woensdag 15 juli 2020
  Aangeboden sinds Woensdag 15 juli 2020
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00113
Vraagprijs € 137.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 15 juli 2020
Laatste wijziging Dinsdag 15 december 2020
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2007
Oppervlaktes en inhoud
VVO 48 m²
Kantoor oppervlakte 27 m²
Totale verhuurbare vloeroppervlakte 75 m²
Locatie
Lokale voorzieningen Recreatie op 1000 meter tot 1500 meter, Restaurant binnen 500 meter, Winkel op 1000 meter tot 1500 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter, Busknooppunt op 2000 meter tot 3000 meter, Treinstation op 1000 meter tot 1500 meter, Afrit van de snelweg op 1000 meter tot 1500 meter
Uitrusting
Heeft een kantoor Ja

Beschrijving

Algemeen
Het betreft een nette bedrijfsunit onderdeel uitmakend van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Wetering, direct aan de A2 gelegen. Het moderne en goed verzorgde bedrijventerrein wordt middels een samenwerking tussen Gemeente en bedrijven via parkmanagement beheerd.

Op het bedrijventerrein zijn o.a. de volgende ondernemingen gevestigd: Louwman, Ekris BMW, GLS, DHL Parcel, Mur Conditioning, Profile Tyre Center. Op loopafstand ligt restaurant Zuiver en winkelcentrum The Wall met diverse horeca en winkelvoorzieningen is tevens nabij.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein ligt direct aan de A2, waardoor de bereikbaarheid met de auto zeer goed is. Direct voor het object is een bushalte met directe verbinding naar Maarssen Station en Utrecht CS.

Vloeroppervlak
Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 72 m² bvo, als volgt verdeeld:
- begane grond: circa 48 m2 bedrijfsruimte;
- 1e verdieping: circa 24 m2 kantoorruimte.

Kadastrale gegevens
Gemeente Catharijne, sectie A, perceelnummer 1569.
Alsmede het 1/20e onverdeeld aandeel in de mandelige weg en mandelige parkeerplaatsen van perceel Catharijne, sectie A, nummer 1578.

Erfpachtgegevens
Erfpacht voor onbepaalde tijd uitgegeven door de Gemeente Utrecht (AV 1989), waarvan de verplichting tot betaling van de canon voor de duur van de erfpacht is afgekocht.

Bouwaard en bouwjaar
Systeembouw met betonnen vloeren. Bouwjaar 2007.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het bedrijfsgebouw wordt in de huidige staat opgeleverd met de volgende voorzieningen:
Bedrijfsruimte:
- monoliet afgewerkte betonvloer;
- vloerbelasting circa 1.500 m²;
- kalkzandsteen scheidingswanden;
- geïsoleerd betonnen dak;
- betonnen verdiepingsvloer;
- vrije hoogte 6,9 meter en 3,5 meter onder de verdiepingsvloer;
- meterkast v.v. gas, elektra- en wateraansluitpunt;
- 1 elektrisch bediende overheaddeur van circa 2,8 m breed en 3 meter hoog;
- Cv-ketel (bouwjaar 2000);
- TL-verlichtingsarmaturen;
- brandpreventie middelen;
- douche met wastafel;
- toilet met fontein;
- stalen trap.

Kantoorruimte:
- vloerbelasting circa 400 kg/m2;
- pantry;
- thermostaat en radiatoren;
- opbouwverlichting;
- laminaat;
- te openen ramen.

Buitenterrein verhard met klinkers.

Parkeren
1 eigen parkeerplaats op mandelig terrein.

Bestemming
Het object valt onder bestemmingsplan De Wetering d.d. 4-2-2016 met enkelbestemming Bedrijventerrein en functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.1.

Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zich ervan te vergewissen dat het object de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingplan.

Rechten en verplichtingen
Voor de kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen verwijzen wij naar de akte van levering welke op aanvraag beschikbaar is.

Zakelijke lasten en belastingen 2020
- OZB: EUR 282,33 per jaar;
- watersysteemheffing: EUR 21,46 per jaar;
- rioolheffing: EUR 221,89 per jaar;
- VVE bijdrage EUR 1.021,14 per jaar, inclusief opstalverzekering en parkmanagement.

Vraagprijs
EUR 137.000,- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het registergoed wordt in eigendom overgedragen leeg, ontruimd, vrij van huur en gebruik in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen. Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed.

Verder verwijzen wij naar de resultaten van het onderzoek welke de gemeente Utrecht laten uitvoeren en zijn vastgelegd in een rapport getiteld: “Uitkeuring bouwvelden C, D, F en G De Wetering- Noord Leidsche Rijn Gemeente Utrecht” d.d. 23 december 1999.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.

Transportdatum
In overleg, beschikbaar vanaf november 2020.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken