Mississippidreef 20A 1.jpg IMG_1360.jpg IMG_1337.jpg IMG_1339.jpg IMG_1329.jpg IMG_1331.jpg IMG_3634.jpeg IMG_1366.jpg IMG_1345.jpg IMG_1352.jpg IMG_1356.jpg IMG_1364.jpg

Te koop: 2 bedrijfsunits: Californiëdreef 15A en Mississippidreef 20A

€ 650.000,- k.k.
Adres: Californiëdreef 15A, 3565 BJ Utrecht
Type object Bedrijfshal
Totale VVO 360 m²
Aanvaarding In overleg

Notitie

Algemeen

Twee bedrijfsunits te koop: Californiëdreef 15A en Mississippidreef 20A

Algemeen
Het betreft de appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de zelfstandige bedrijfsunits gelegen aan Californiëdreef 15A en Mississippidreef 20A te Utrecht. Beide units zijn op een hoek gelegen, waardoor er veel natuurlijk lichtinval is. De unit aan de Mississippidreef is recent intern geren... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Bedrijfshal
    Bouwperiode 2011
    Aangeboden sinds Donderdag 30 juni 2022
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00191
Vraagprijs € 650.000,- k.k.
Servicekosten € 66,66
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 30 juni 2022
Laatste wijziging Donderdag 23 februari 2023
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2011
Oppervlaktes en inhoud
VVO 180 m²
Kantoor oppervlakte 180 m²
Totale verhuurbare vloeroppervlakte 360 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein
Lokale voorzieningen Recreatie binnen 500 meter, Restaurant binnen 500 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter
Energieverbruik
Energielabel A+
Uitrusting
Heeft een kantoor Ja
Kadastrale gegevens
Utrecht E 890
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie Eigen grond
Utrecht E 890
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

Twee bedrijfsunits te koop: Californiëdreef 15A en Mississippidreef 20A

Algemeen
Het betreft de appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de zelfstandige bedrijfsunits gelegen aan Californiëdreef 15A en Mississippidreef 20A te Utrecht. Beide units zijn op een hoek gelegen, waardoor er veel natuurlijk lichtinval is. De unit aan de Mississippidreef is recent intern gerenoveerd. Beide units zijn verhuurd.

De bedrijfsunits bevindt zich op bedrijventerrein Nieuw-Overvecht. Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd, zoals: Gamma, Jumbo, Volvo Verkerk, Leen Bakker, Boels, Accountants team en aannemersbedrijf Van Zoelen.

Bereikbaarheid
De locatie is met de auto via de N230 (Zuilense Ring) goed bereikbaar vanaf de rijkswegen A2, A27 en A28. Vanaf Utrecht CS rijden er meerdere buslijnen naar het bedrijventerrein, de bushaltes bevinden zich op circa 1 tot 5 minuten loopafstand.

Vloeroppervlak
Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt circa 360 m² voor beide units.

Per unit circa 180 m2 als volgt verdeeld:
- begane grond: circa 90 m² bvo bedrijfsruimte;
- 1e verdieping: circa 90 m² bvo kantoorruimte.

Kadastrale gegevens
Californiëdreef 15A: gemeente Utrecht, sectie E, nummer 890 A6 (1/20e aandeel)
Mississippidreef 20A: gemeente Utrecht, sectie E, nummer 890 A1 (1/20e aandeel)

Het betreft een recht van eigendom voor beide units.

Bouwjaar
2011.

Opleveringsniveau en voorzieningen
De bedrijfsunits worden opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat, ‘as is - where is’, en conform het bepaalde in de huurovereenkomsten.

Parkeren
Voldoende gratis parkeermogelijkheden op de openbare weg in de directe omgeving.

Bestemming
De bedrijfsunits vallen onder bestemmingsplan Bedrijventerrein Overvecht, 1e Herziening met enkelbestemming Bedrijventerrein en functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2.

Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zelf informatie in te winnen bij de gemeente omtrent de geschiktheid van de objecten voor het beoogde gebruik.

Rechten en verplichtingen
Voor de kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen verwijzen wij naar de laatste akte van levering welke op aanvraag beschikbaar is.

Zakelijke lasten en belastingen per jaar (prijspeil 2022)
- ozb: EUR 791,78
- waterschapslasten: EUR 49,72
- rioolheffing: EUR 456,65
- VvE bijdrage: EUR 800,00

Vereniging van Eigenaren (VVE)
Koper wordt als appartementseigenaar van rechtswege lid van de Vereniging van eigenaars gebouw “Tricolore”.

Energielabel
Elke bedrijfsunit heeft een energielabel A+.

Huurgegevens
De totale huuropbrengst per 1 januari 2023 bedraagt EUR 40.228,- per jaar, exclusief BTW.
Nadere informatie op aanvraag beschikbaar.

Vraagprijs
EUR 650.000,- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het registergoed wordt in eigendom overgedragen in verhuurde staat, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, "as is, where is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering, die op aanvraag beschikbaar is.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen. Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Transportdatum
Het transport zal plaatsvinden op een in nader overleg te bepalen datum.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken