IMG_0517.jpg 412_2161.jpg 413_2160.jpg 406_2160.jpg 419_2160.jpg 407_2160.jpg 422_2160.jpg 408_2160.jpg 410_2160.jpg 411_2160.jpg 417_2160.jpg IMG_0515.jpg
Verkocht

Verkocht: Drenthehaven 10, 3433 PB Nieuwegein

€ 545.000,- k.k.
Type object Bedrijfshal
Perceeloppervlakte 762 m²
Totale VVO 680 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Notitie

Algemeen

Algemeen
Het bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Plettenburg. Het betreft een verkoop in verhuurde staat (in gebruik als dansschool) tot en met 1 december 2023, hierna zal het pand vrij van huur en gebruik zijn. In de nabije omgeving zijn onder andere de volgende bedrijven gevestigd: Autoschadeherstelbedrijf ABS Boekhorst, Wasned, Fromm, KWR Watercycle Research Institute en Polymark.... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Bedrijfshal
  Bouwperiode 1975
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Donderdag 12 januari 2023
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00199
Vraagprijs € 545.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 12 januari 2023
Laatste wijziging Maandag 15 mei 2023
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1975
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 762 m²
VVO 680 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein, Nabij snelweg
Kadastrale gegevens
Vreeswijk C 787
Perceeloppervlakte 762 m²
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

Algemeen
Het bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Plettenburg. Het betreft een verkoop in verhuurde staat (in gebruik als dansschool) tot en met 1 december 2023, hierna zal het pand vrij van huur en gebruik zijn. In de nabije omgeving zijn onder andere de volgende bedrijven gevestigd: Autoschadeherstelbedrijf ABS Boekhorst, Wasned, Fromm, KWR Watercycle Research Institute en Polymark.

Bereikbaarheid
Het bedrijfsgebouw is vanaf de A2 (afslag Nieuwegein-Zuid), A12 en A27 zeer goed bereikbaar. Via het openbaar vervoer is het object met de streekbuslijnen 65 en 66 uitstekend bereikbaar.

Vloeroppervlak
Het bedrijfspand met erf, ondergrond en verdere aanbehoren, met een totale verhuurbare vloeroppervlak van circa 680 m² als volgt verdeeld:
- begane grond : circa 492 m²;
- verdieping : circa 188 m².

Kadastrale gegevens
Gemeente Vreeswijk, sectie C, nummer 787. Perceelgrootte: 762 m2.

Bouwjaar
1975.

Opleveringsniveau
Het bedrijfsgebouw wordt in de huidige staat opgeleverd.

Parkeren
5 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Bestemming
Het pand valt onder bestemmingsplan Plettenburg-de Wiers 2009 met als bestemming bedrijf ten hoogste tot en met categorie 4b.
Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zelf informatie in te winnen bij de gemeente omtrent de geschiktheid van het object voor het beoogde gebruik.

Rechten en verplichtingen
Voor de kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen verwijzen wij naar de laatste akte van levering welke op aanvraag beschikbaar is.

Vraagprijs
EUR 545.000,- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het object is thans verhuurd. De huurovereenkomst zal tijdig door verhuurder worden opgezegd en uiterlijk per 1 december 2023 vrij van huur en gebruik kunnen worden opgeleverd.

Het registergoed wordt in eigendom overgedragen in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, as is where is, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering.

Koper is op de hoogte van het bouwjaar en de huidige bouwkundige staat en zal zich niet beroepen op achterstallig onderhoud jegens verkoper.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen. Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 5 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Transportdatum
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken