IMG_5796.jpg IMG_5795.jpg IMG_5797.jpg IMG_5799.jpg IMG_5804.jpg IMG_5803.jpg IMG_5802.jpg
Verkocht

Verkocht: 4e Regimentsdok 1-1, 3433 KW Nieuwegein

€ 185.000,- k.k.
Type object Bedrijfshal
Totale VVO 99 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Notitie

Algemeen

Algemeen
Moderne, recent opgeleverde bedrijfsruimte op het centraal gelegen bedrijvenpark Het Klooster. Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd zoals: DHL, PostNL, Pack & Parcel, Bouwcenter.

Bereikbaarheid
Het object is uitstekend bereikbaar, direct ontsloten op de op-/afrit van de A27 en nabij de A2, A12 en A28.
De bushaltes liggen op circa 5-10 minuten loopafstand... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Bedrijfshal
  Bouwperiode 2021
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Dinsdag 22 juni 2021
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00157
Vraagprijs € 185.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Dinsdag 22 juni 2021
Laatste wijziging Dinsdag 16 november 2021
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2021
Oppervlaktes en inhoud
VVO 49,5 m²
Kantoor oppervlakte 49,5 m²
Totale verhuurbare vloeroppervlakte 99 m²
Locatie
Lokale voorzieningen Restaurant op 500 meter tot 1000 meter, Winkel op 1500 meter tot 2000 meter, Supermarkt op 1500 meter tot 2000 meter
Bereikbaarheid Bushalte binnen 500 meter, Afrit van de snelweg op 500 meter tot 1000 meter
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 2
Heeft een kantoor Ja
Kadastrale gegevens
Vreeswijk C 1921
Omvang Appartementsrecht of complex

Beschrijving

Algemeen
Moderne, recent opgeleverde bedrijfsruimte op het centraal gelegen bedrijvenpark Het Klooster. Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd zoals: DHL, PostNL, Pack & Parcel, Bouwcenter.

Bereikbaarheid
Het object is uitstekend bereikbaar, direct ontsloten op de op-/afrit van de A27 en nabij de A2, A12 en A28.
De bushaltes liggen op circa 5-10 minuten loopafstand met directe verbindingen naar o.a. Nieuwegein centrum, station Houten en Vianen.

Vloeroppervlak
Het totale b.v.o. vloeroppervlak bedraagt circa 99 m², als volgt verdeeld:
- begane grond: circa 49,5 m²;
- 1e verdieping: circa 49,5 m².

De vermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN 2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Kadastrale gegevens
Gemeente Vreeswijk, sectie C, nummer 1921, appartementsindices A1, A17 en A18.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het bedrijfsgebouw wordt ontruimd, schoon en vrij van huur of andere aanspraken tot gebruik aangeboden, o.a. voorzien van:

Begane grond:
- entreedeur;
- geïsoleerde betonnen vloer;
- vloerbelasting circa 1.250 kg/m²;
- vrije hoogte bedrijfsruimte circa 3,9 m;
- elektrisch bedienbare overheaddeur (3 x 3 m);
- led- opbouw verlichting;
- meterkast met water en elektra aansluiting;
- krachtstroom;
- toilet;
- houten trap naar verdieping.

Verdieping:
- betonnen vloer
- vloerbelasting circa 400 kg/m²;
- systeemplafonds v.v. ledverlichting;
- te openen ramen met geïsoleerd glas;
- huidige indeling deels v.v. wanden;
- pantry v.v. close-in boiler.

Buitenterrein verhard met klinkers en voorzien van verlichting.

Bouwjaar
2020/2021.

Parkeren
2 eigen parkeerplaatsen op het parkeerterrein.

Bestemming
De locatie valt onder bestemmingsplan Bedrijvenpark Het Klooster en heeft enkelbestemming Bedrijventerrein. Derhalve bestemd voor bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste categorie 4.1 van de staat van bedrijfsactiviteiten.
Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zich ervan te vergewissen dat het object de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingplan.

Rechten en verplichtingen
Koper is verplicht lid te worden van de VvE van het bedrijfsgebouw alsmede van de Vereniging Bedrijvenpark Het Klooster (parkmanagement).
Voor de verdere kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen verwijzen wij naar de akte van levering en splitsingsakte welke op aanvraag beschikbaar zijn.

Zakelijke lasten en belastingen per jaar (prijspeil 2021)
OZB eigenaar: EUR 476,69
OZB gebruik: EUR 381,24
Watersysteemheffing EUR 31.46
VVE bijdrage: EUR 1.506,64.

Vraagprijs
EUR 185.000,- k.k., te vermeerderen met omzetbelasting.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het registergoed wordt in eigendom overgedragen leeg, ontruimd, vrij van huur en gebruik, “as is, where is”, in de huidige bouwkundige, technische en milieukundige staat, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen. Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Energielabel
N.v.t.

Transportdatum
In overleg.

Huurprijs
Het object wordt tevens te huur aangeboden. Huurprijs EUR 1.020,- per maand. Meer informatie op aanvraag beschikbaar.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken