Beschrijving

Algemeen
Het betreft twee aaneengeschakelde bedrijfsunits gelegen op het centraal gelegen bedrijventerrein De Liesbosch. Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd zoals: Ballast Nedam, Hanos, Praxis, Hornbach, Office Centre, McDonalds en Jumbo distributiecentrum.

Bereikbaarheid
Het object is uitstekend bereikbaar, direct ontsloten op de op-/afrit van de A12 en nabij de A2, A27 en A28. De bushaltes liggen op circa 12 minuten loopafstand met directe verbindingen naar o.a. Nieuwegein centrum en Utrecht CS.

Vloeroppervlak
Het totale verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 310 m², als volgt verdeeld:
-	begane grond: circa 166 m²;
-	1e verdieping: circa 144 m².

De vermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN 2580 ingemeten en derhalve kan geen enkele  recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het gehuurde wordt schoon en ontruimd in de huidige staat aangeboden, o.a. voorzien van:

begane grond:
- entree;
- alarminstallatie;
- betonnen vloer;
- vrije hoogte bedrijfsruimte deels circa 3,2 m, deels circa 6 m;
- vloerbelasting circa 1.500 kg/m²;
- 2 handmatig bedienbare overheaddeuren (3 x 3 m);
- tl- opbouw verlichting;
- lichtstraat;
- meterkast met gas, water en elektra (220 Volt);
- meterkast met gas, water en elektra (krachtstroom); 
- toilet; 
- douche;
- heater;
- brandslanghaspel;
- cv met radiatoren;
- houten trap naar verdieping.

Verdieping:
- linoleum vloer, deels plavuizen;
- systeemplafonds met tl inbouwverlichting;
- te openen ramen met geïsoleerd glas;
- scheidingswanden;
- diverse airco units; 
- pantry v.v. vaatwasser en koelkast;
- toilet; 
- lichtstraat.

Buitenterrein verhard met klinkers en voorzien van verlichting.

Parkeren
2 eigen parkeerplaatsen direct voor het gehuurde (en optioneel 2 flexibele plaatsen  voor de overheaddeuren). Daarnaast zijn er voldoende openbare parkeerplaatsen op het mandelig terrein.

Gebruiksmogelijkheden
De locatie is aangewezen als bedrijventerrein o.a. bestemd voor bedrijven t/m categorie 4.2 en groothandel. Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Huurder dient zelf na te gaan of het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingsplan.

Huurprijs
EUR 2.670,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer, volgens de consumentenprijsindex “alle huishoudens” (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg met een minimum van 3 jaar. 

Betalingen
Huur en servicekosten inclusief BTW per maand vooruit.

BTW
Indien huurder niet aan het “90% criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
EUR 150,- per maand, te vermeerderen met BTW, als vaste vergoeding voor de volgende leveringen en diensten:
-	onderhoud buitenterrein inclusief groenvoorziening en rioolontstopping;
-	onderhoud en elektraverbruik buitenverlichting;
-	glasbewassing buitenzijde;
-	onderhoud dakbedekking;
-	onderhoud bewegwijzering;
-	beveiliging;
-	gladheidsbestrijding.

Kosten voor gas, water en elektra zijn door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende nutsbedrijven te voldoen.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Aanvaarding
In overleg, op korte termijn beschikbaar.

Energielabel
Er is door verhuurder opdracht verstrekt voor het opstellen van een energielabel.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van standaard model van Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).


De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken