Nedereindseweg 515 , 3546 PM Utrecht

  • € 9.600 pj Te huur
  • € 9.600 pj Te huur
  • € 9.600 pj Te huur
  • € 9.600 pj Te huur
  • € 9.600 pj Te huur
Adres:
Nedereindseweg 515 , Utrecht 3546 PM
Soort:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
160 m2
In units vanaf:
160 m2
Huurprijs:
€ 9.600 per jaar
Koopprijs:
-
Algemeen
Het object bevindt zich aan de Nedereindseweg 515 te Utrecht. De locatie bevindt zich in het buitengebied van Utrecht.

Bereikbaarheid
Het object is gunstig gelegen nabij provinciale wegen en de rijksweg A2 /A12.

Vloeroppervlak
Het totale bruto verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt circa 160 m² bedrijfsruimte (hal 3).

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het object wordt (leeg en ontruimd) in de huidige staat aangeboden, voorzien van:
- 1 overheaddeur van circa 4 x 4,2 m;
- 1 loopdeur;
- betonnen vloer met een vloerbelasting van circa 2.200 kg/m2;
- elektra tussenmeter;
- voorbereiding gasaansluiting;
- voorbereiding vloerverwarming;
- toilet met wastafel;
- krachtstroomaansluiting;
- 2 elektra wcd’s in de hal;
- verlichtingsarmaturen voorzien van ledverlichting.

Het terrein zal middels een eigen opgang worden ontsloten, waarbij verhuurder zal zorgdragen voor een toegangshek. Het parkeerterrein zal i.v.m. inklinking van de huidige verharding omstreeks medio 2e kwartaal 2020 worden voorzien van bestrating.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op eigen terrein. In overleg met verhuurder zullen de definitieve parkeerplaatsen worden bepaald na het aanbrengen van de verharding.

Gebruiksmogelijkheden
Bedrijfsruimte.

Huurprijs
EUR 9.600,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer, volgens de consumentenprijsindex “alle huishoudens” (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
3 jaar.

Betalingen
Huur en servicekosten inclusief BTW per kwartaal vooruit.

BTW
Indien huurder niet aan het “90% criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Verrekenbaar voorschot servicekosten
EUR 600,- per jaar, te vermeerderen met BTW, als verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor volgende leveringen en diensten:
- eventueel gasverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- eventueel onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallatie;
- idem van overheaddeur;
- schoonmaakkosten parkeerterrein;
- eventuele zakelijke lasten van de gemeentelijke aanslagen (gebruikersdeel);
- administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Aanvaarding
Per direct beschikbaar.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend