Herenstraat 81 A, 3431 CA Nieuwegein

  • € 145.000 Verkocht
  • € 145.000 Verkocht
  • € 145.000 Verkocht
  • € 145.000 Verkocht
  • € 145.000 Verkocht
  • € 145.000 Verkocht
  • € 145.000 Verkocht
Adres:
Herenstraat 81 A, Nieuwegein 3431 CA
Soort:
Bedrijfsruimte, Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
125 m2
In units vanaf:
125 m2
Huurprijs:
-
Koopprijs:
€ 145.000
Algemeen
Het betreft een object, direct gelegen aan de Hollandse IJssel en in de oude dorpskern van Jutphaas. Het pand is gebouwd in 1967 en thans in gebruik als autoschadeherstelinrichting met spuitcabine. Een functioneel bedrijfsgebouw dat zeer geschikt is voor het midden en kleinbedrijf en/of ambachtelijke bedrijven.

In de nabije omgeving zijn diverse bedrijven gevestigd zoals Karwei, Schijf Bronbemaling, Nettorama, een sportschool en enkele autobedrijven. Winkelcentrum City Plaza ligt op circa 500 meter afstand.

Bereikbaarheid
Het object is goed bereikbaar via de A2, A12 en de A27 (afrit Nieuwegein-Zuid).
Er is een bushalte op circa 7 minuten loopafstand met o.a. een directe verbinding naar Vianen, Zeist en Utrecht CS alsmede de sneltram.

Vloeroppervlak
Het totale verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 125 m².

Kadastrale gegevens
Gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 8398.
Perceelgrootte 1 are en 30 centiaren.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het object zal schoon en vrij van huur of andere aanspraken tot gebruik worden aangeboden in de huidige gebruikte staat, o.a. voorzien van:
- betonnen vloer;
- gevels opgetrokken uit B2 blokken;
- hardhout kozijnen v.v. enkelglas;
- hwc dakplaten v.v. dakbedekking;
- dakconstructie stalen liggers v.v. houten balken;
- vrije hoogte circa 3,60 m;
- schuifdeur 2,9 m x 2,5 m;
- hefbrug;
- afzuigsysteem;
- spuitcabine;
- kantoor;
- toiletruimte;
- kleurmaak- en verfkluis.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op de openbare weg en op eigen terrein.

Bestemming
Het object valt onder bestemmingsplan Juphaas-Wijkersloot met als bestemming bedrijfsdoeleinden. De huidige gebruiker heeft tevens een vergunning Wet milieubeheer d.d. 16 maart 2001.
Op deze locatie ligt een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan, waarin de bestemming Bedrijf wordt toegewezen.

Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zelf informatie in te winnen bij de gemeente omtrent de geschiktheid van het object voor het beoogde gebruik.

Rechten en verplichtingen
Ten behoeve van dit perceel is een erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de Herenstraat gevestigd.

Vraagprijs
EUR 145.000,- kosten koper
(zegge: honderdvijfenveertig duizend euro)

Milieu
Er is een verkennend bodemonderzoek aanwezig d.d. 4 juli 2

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.

Transportdatum
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.