Drenthehaven 8 , 3433 PB Nieuwegein

  • € 425.000 Verkocht
  • € 425.000 Verkocht
  • € 425.000 Verkocht
  • € 425.000 Verkocht
  • € 425.000 Verkocht
  • € 425.000 Verkocht
Adres:
Drenthehaven 8 , Nieuwegein 3433 PB
Soort:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
585 m2
In units vanaf:
585 m2
Huurprijs:
-
Koopprijs:
€ 425.000
Algemeen
Het bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Plettenburg. In de nabije omgeving zijn onder andere de volgende bedrijven gevestigd: Autoschadeherstelbedrijf ABS Boekhorst, Wasned, Fromm, KWR Watercycle Research Institute en Polymark.

Bereikbaarheid
Het bedrijfsgebouw is vanaf de A2 (afslag Nieuwegein-Zuid), A12 en A27 zeer goed bereikbaar. Via het openbaar vervoer is het object met de streekbuslijnen 65 en 66 uitstekend bereikbaar.

Vloeroppervlak
Het totale verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 585 m², als volgt verdeeld:

begane grond
- kantoorruimte : circa 95 m²
- bedrijfsruimte : circa 400 m²

1e verdieping
- entresol/kantine : circa 90 m².

Het bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Kadastrale gegevens
Gemeente Vreeswijk, sectie C, nummer 921.
Groot 10 aren en 38 centiaren, in volle eigendom.

Bouwaard en constructie
- Staalconstructie, waarbij de gevels zijn voorzien van metselwerk en hout;
- bouwjaar 1978;
- stalen dak, geïsoleerd met bitumen gedekt (2012);
- deels houten/deels aluminium kozijnen ingevuld met deels enkel/deels geïsoleerd glas.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het bedrijfsgebouw wordt in de huidige staat opgeleverd met de volgende voorzieningen:
- vrije hoogte circa 6,3 m;
- vloerbelasting circa 2.000 kg/m²;
- betonvloer;
- 1 handmatig bedienbare overheaddeur;
- TL-verlichtingsarmaturen;
- lichtstraat;
- krachtstroomaansluiting.

Kantoorruimte:
- entree;
- sanitaire ruimte voorzoen van voorportaal met wastafel;
- pantry;
- plafonds en verlichting;
- wanden;
- plavuizen;
- beveiliging.

Buitenterrein:
- verhard met klinkers;
- verlichting.

Parkeren
5 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Bestemming
Voor dit object is het bestemmingsplan Plettenburg-De Wiers 2009 van toepassing met de bestemming Bedrijf tot en met categorie 4B.

Koper dient zich ervan te vergewissen dat het object de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingplan.

Rechten en verplichtingen
Voor de kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen verwijzen wij naar de akte van levering welke op aanvraag beschikbaar is.

Vraagprijs
EUR 425.000,- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel.

Transportdatum
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.